Hallands författarsällskap - Skrivande röster i Halland

Välkommen

Hallands författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, illustratörer, förläggare, bokformgivare och kulturskribenter i Halland – olika sorters ordbrukare, som alla ägnar sig åt det skrivna ordet. Författare till skönlitteratur, fackböcker, dramatik, barn- och ungdomsböcker är alla lika välkomna.

Inom Hallands författarsällskap vill vi att medlemmarna ska kunna umgås, utbyta erfarenheter och förkovra sig. Samtidigt utgör författarsällskapet en plattform för regionens författare, där vi möter vår publik i föredrag, poesiaftnar, författarträffar, uppläsningar, dramer, debatter, bokmässor och gränsöverskridande projekt.

Hallands författarsällskap ska också främja det litterära Halland, stärka författarnas ställning och verka för demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kulturella utbyten mellan orter, regioner och länder.

Sällskapet bildades 1975 på initiativ av de halländska författarna Albert Olsson, Ingela Strandberg, Ingvar Wahlén och Gunborg Kanje. Genom åren har Hallands författarsällskap framför allt arrangerat författarframträdanden i olika former, träffar för sällskapets medlemmar. Vi har också genom stipendier och på andra sätt uppmärksammat halländska författarskap.

Aktuellt