Hallands författarsällskap - Skrivande röster i Halland

Om oss

Hallands författarsällskap är en ideell förening för författare, översättare, illustratörer, förläggare, bokformgivare och kulturskribenter i Halland – olika sorters ordbrukare, som alla ägnar sig åt det skrivna ordet. Författare till skönlitteratur, fackböcker, dramatik, barn- och ungdomsböcker är alla lika välkomna.

Inom Hallands författarsällskap vill vi att medlemmarna ska kunna umgås, utbyta erfarenheter och förkovra sig. Samtidigt utgör författarsällskapet en plattform för regionens författare, där vi möter vår publik i föredrag, poesiaftnar, författarträffar, uppläsningar, dramer, debatter, bokmässor och gränsöverskridande projekt.

Hallands författarsällskap ska också främja det litterära Halland, stärka författarnas ställning och verka för demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och kulturella utbyten mellan orter, regioner och länder.

Så blir du medlem

Inträdeskraven är att man (beroende på inriktning) ska ha skrivit minst en bok, översatt minst en bok, skrivit minst ett uppfört drama eller publicerat motsvarande antal kulturartiklar. Vill du bli medlem och uppfyller kraven, kontakta någon i styrelsen!

Det finns även möjlighet att bli stödjande medlem, för den som vill främja föreningens syften och få kontinuerlig inbjudan till våra publika arrangemang. Årsavgiften är 200 kronor, som betalas in på föreningens bankgiro 241-8291.

Välkommen som medlem i Hallands Författarsällskap!

Stadgar

Styrelse

Ordförande Karin Färnlöf Clarin, e-post: karinfarnlof[at]gmail.com

Sekreterare Anna-Carin Svanå, e-post: hej[at]annacarinsvana.se                                             

Kassör Maria Redström Norrman, e-post: maria[at]redstromnorrman.se      

Övriga ledamöter

Carl-Magnus Stolt

Kerstin Paradis Gustavsson

Carl Ahlstrand

Suppleant: Bosse Bjelvenstedt

Medlemspresentationer